1. My slide caption text
  2. My slide caption text
  3. My slide caption text

Plants by Family

Scientific Name Synonym Family
Smilax ZEYLANICA L. S. macrophylla Roxb.
Smilacaceae
Smilax PERFOLIATA Lour. S. prolifera Wall. ex Roxb.
Smilacaceae
Smilax GLABRA Roxb. -
Smilacaceae